Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК инвестира 205 000 лв. в 334 нови контейнера за разделно събиране на отпадъци в Хасково

ЕКОПАК инвестира 205 000 лв. в 334 нови контейнера за разделно събиране на отпадъци в Хасково

20.04.2016

Жителите на гр. Хасково ще се радват на нови цветни контейнери тип „иглу“ за разделно събиране на отпадъци от опаковки.

През април „Екопак България“ АД започна подмяната на цветните контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки с нов модел - по-ефективен и екологосъобразен от тип "иглу" - в тях трудно се изхвърлят битови и строителни отпадъци и се ограничава до минимум рискът от замърсяване около контейнерите.

Новите контейнери се различават по технически характеристики, но остават в познатите три цвята: сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки; жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки и зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки. Анализите показват, че в тях се събира по-качествен и чист отпадък, което допринася за увеличаване на разделно събираните отпадъци от опаковки и по-чиста околна среда.

Екопак България АД, инвестира 205 000 лв. в закупуването и поставянето на 334 броя нови цветни контейнери. Всички събрани отпадъци, както до сега ще преминават през допълнително сепариране, след което ще се предават в заводи за рециклиране. За обслужването на новите контейнери, „Екопак България“ АД осигурява специализиран сметосъбиращ автомобил, който е с монтирана GPS система за директен достъп в “реално време”.

Целта на тези нововъведения е усъвършенстване на системата за разделно събиране като увеличи количествата отпадъци от опаковки, годни за рециклиране, и намали количествата отпадъци, които отиват на сметища и депа за съхранение.

„Искаме да осигурим за гражданите на Хасково един по-чист и по-зелен град. Затова всяка година инвестираме в нови, по-функционални контейнери за разделно събиране и в информационни кампании. Разчитаме и на гражданите да пазят чистотата на града като изхвърлят отпадъците си разделно в трите контейнера – син, жълт и зелен. Нека заедно да пазим един от най-красивите градове на България!“, призовава изпълнителният директор на „Екопак България“ Тодор Бургуджиев.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци