Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК и Тетра Пак със съвместен проект за оползотворяване на картонени опаковки от течности

ЕКОПАК и Тетра Пак със съвместен проект за оползотворяване на картонени опаковки от течности

02.12.2013

 

ЕКОПАК, съвместно с Тетра Пак, стартира нов проект за сепариране и рециклиране на картонени опаковки от течности. До сега тези от тях, които са събрани в сините контейнери за хартия, се отделяха за оползотворяване с получаване на енергия. За съжаление, те представляват несъществено количество от всички генерирани отпадъци от този вид. Голямата част,  които не са събрани разделно се изхвърлят директно на градските депа. Причината е, че в България няма рециклиращо предприятие, което да е инвестирало в изграждането на инсталация за разделяне на картонените опаковки за течности на компоненти, които да бъдат рециклирани и в последствие влагани в производството на нови продукти.
 
За да подпомогне общините, намалявайки количеството депонирани отпадъци, с подкрепата на своите клиенти-членове, ЕКОПАК прие предизвикателството да разработи и развие този проект в три общини – София, Бургас и Пловдив. В рамките на една календарна година ще бъдат проведени редица разяснителни кампании, с цел да се информират гражданите и да се повишат количествата разделно събирани картонени опаковки от течности.
 
За реализацията на проекта ЕКОПАК получи подкрепата на най-големия производител в света на картонени опаковки от течности – Тетра Пак, които имат изградени мощности и съоръжения за рециклиране на картонените опаковки от течности в съседна Сърбия. Изхвърлените в сините контейнери и събраните на производствените площадки на клиентите опаковки, ще бъдат балирани и транспортирани от ЕКОПАК до завода в Сърбия.
 
„ЕКОПАК е лидер в оползотворяването на отпадъци от опаковки в България, заявява Тодор Бургуджиев, Изпълнителен директор на Екопак България АД. От 2005 г. насам, ние сме инвестирали над 18 млн. лева в системи за разделно събиране, 12 сепариращи инсталации и сметосъбираща техника. Провели сме и 11 национални и над 100 локални информационно-образователни кампании. С тази инфраструктура и този опит ще участваме в тази кампания.“
 
Тетра Пак е световен лидер в обработката на храни и предлагането на опаковъчни решения, продал само през 2012 г. повече от 173 милиарда опаковки в над 170 страни.Драган Райкович, Директор „Околно среда“, Тетра Пак Югоизточна Европа, споделя: „Ние имаме брилянтни резултати в някои от европейските страни, които са с най-високи показатели в света за рециклиране на използвани картонени опаковки за течни храни, като Германия и Белгия. За съжаление, страните от Югоизточна Европа са далече от тези нива и ние сме напълно наясно, че това е дълъг и труден процес, защото трябва да се променят нагласите и съзнанието на хората, да се осигури подкрепата на държавата и общините, на общинските и частни фирми за събиране на отпадъци, както и на всички други, въвлечени в процеса. От друга страна, доказано е, че хората могат да бъдат силно заинтересувани от опазването на околната среда и с готовност да се включат в дейности, свързани с разделното събиране, ако им се предложат лесни и прости решения, както и ако видят резултатите на всекидневните си усилия.“
 
Успехът на проекта зависи не само от усилията на ЕКОПАК и Тетра Пак, но и от активното участие на всички заинтересовани страни – общините, производителите и гражданите.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци