Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК България стартира изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в два столични района – „Младост“ и „Студентски“

ЕКОПАК България стартира изграждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в два столични района – „Младост“ и „Студентски“

20.03.2014

До средата на месец април т.г. ЕКОПАК ще разположи 759 контейнера за разделно събиране на отпадъци от опаковки в районите „Младост“ и „Студентски“ на Столична община. Контейнерите ще са тип "иглу" в познатите три цвята:

- сини контейнери – за събиране на хартиени и картонени опаковки;

- жълти контейнери – за събиране на пластмасови и метални опаковки;

- зелени контейнери – за събиране на стъклени опаковки.

Резултатите от анкетата, проведена от ЕКОПАК през декември 2013 г. показаха, че повече от 60 % от гражданите черпят информация за това, къде да изхвърлят опаковките си, от стикерите на контейнерите. Затова бяха разработени нови визии.

Във връзка със стартирането на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в новите райони ще бъде проведена и специална кампания за информиране на населението. Тя ще включва подготовка и разпространение на информационни материали съвместно с общината. Целта е да се информират жителите на тези райони за разделното събиране на отпадъци от опаковки и да се мотивират да се включат активно в нея.

Като част от проекта се предвижда и посещение на специалния 3D Екобус на ЕКОПАК, който вече трета година успешно обучава ученици от цялата страна относно разделното събиране на отпадъци и ползите за околната средаи обществото.

Същевременно, до края на месец ноември в другите четири столични района, в които оперира „ЕКОПАК България“ АД – „Оборище“, „Средец“, „Триадица“ и „Красно село“, съгласно изискванията на Столична община, всички контейнери тип „ракла“ ще бъдат подменени с нови контейнери тип „иглу“.

Само за миналата година, благодарение на разделно събраните отпадъци в цветните контейнери на ЕКОПАК, са спасени отизсичане 523 000 дървета, спестени са 46,33 млн. кВтч електроенергия, 1 287 млн. литра питейна водаи 100 575 барела петроли е намален обемът на депонираните отпадъци на градските депа с 160хил. куб.м.

   

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци