Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК България изпълни целите за 2016 г. и отново е лидер

ЕКОПАК България изпълни целите за 2016 г. и отново е лидер

19.05.2017

Със заповед № РД-315/15.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите Нено Димов, бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България  АД за 2016 г. За 13-та поредна година ЕКОПАК  затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,4% пазарен дял.
През 2016 година компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 155 977,83 тона опаковки, пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 100 117,47 т отпадъци от опаковки, от които са рециклирани 47 746,38 т хартия, 23 795,52 т стъкло, 16 874,08 т пластмаса, 4 806,94 т метал и 6 851,77 т дървесина.
Общото рециклирано количество представлява 64,19% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 60%.
През 2016 година ЕКОПАК  управляваше системите за разделно събиране на отпадъци в 64 общини с общо покрито население от 2 630 718 жители, обслужвани от 14 539 броя цветни контейнери с общ обем 20 206500 литра.
Броят на клиентите на ЕКОПАК, за които организацията е изпълнила задълженията за рециклиране е 1 211.
И през изминалата година ЕКОПАК продължи да инвестира средства в модернизиране на системите за разделно събиране, прилагайки нови технически решения и европейски практики. ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ инвестира 2,5 млн. лв. в първата в страната инсталация за сортиране на стъкло по цвят, с капацитет да обработва 100 тона стъклени опаковки на ден.
Продължи процесът на оптимизация на дейностите с отпадъци от опаковки, както и подмяната на контейнерите тип „ракла“ с тип „иглу“.
През 2016 г. ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране тонове отпадъци от опаковки, с което:
• Спаси от изсичане: 
 620, 703 дървета.
• Спести над: 
- 317 млн. квч. електроенергия;
- 1,517 млрд. л питейна вода;
- 153 114 барела петрол.
Намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с над 190 986 куб.м.
 
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД продължава да бъде доверен партньор на обществото, клиентите и институциите като се стреми да превръща рециклирането в навик.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци