Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »ЕКОПАК България изпълни целите за 2015 г и отново е лидер

ЕКОПАК България изпълни целите за 2015 г и отново е лидер

03.06.2016

ЕКОПАК България изпълни целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2015 г. и отново защити лидерската си позиция

Със заповед № РД-262/16.05.2016 г. на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, бяха признати за изпълнени целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на членовете на ЕКОПАК България за 2015 г. За 12-та пореднагодина ЕКОПАК България АД затвърди водещата си позиция сред организациите за разделно събиране на отпадъци от опаковки в страната с 42,12% пазарен дял.

През 2015г одина компаниите, които членуват в ЕКОПАК са декларирали 149 685,11 тона опаковки

пуснати на българския пазар. От тях организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 91 030,635 т отпадъци от опаковки, от които са рециклирани 45218,784 т хартия, 21672,58 т стъкло, 14250,384 т пластмаса, 4800,227 т метал и 4979 т дървесина.

Общото рециклирано количество представлява 60,81% от декларираните количества опаковки, при нормативно определени 55%.

През 2015 година ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ управляваше системите за разделно събиране на отпадъци в 73 общини с общо покрито население от 2 726 782 жители, обслужвани от 15 545 бр. цветни контейнери собщ обем 20 494 830 литра.

Броят на клиентите на ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ, за които организацията е изпълнила задълженията за рециклиране е 1195.

И през изминалата година ЕКОПАК България АД продължи да инвестира средства в модернизиране на системите за разделно събиране, прилагайки нови технически решения и европейски практики.

Успешно стартира изграждането на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки в Общините Карнобат, Сунгурларе, Айтос и Камено. Продължи процеса на оптимизация на дейностите с отпадъци от опаковки, както и подмяната на контенерите тип „ракла“ с тип „иглу“.

През 2015 г. ЕКОПАК събра и предаде за рециклиране 91 030,635 т.отпадъци от опаковки, с което:

• Спаси от изсичане над 581 834 дървета.
• Спести:
- 287 млн. квч. електроенергия;
- 1,437 млрд. л питейнавода;
- 141 545 барела петрол.

• Намали обема на депонираните отпадъци на градските депа с над 180 872 куб.м.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ АД продължава към постигане на стратегическата цел на организацията:

„Да бъдем доверен партньор на обществото, клиентите и институциите и да превърнем рециклирането в навик“.
 

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци