Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини » Eколабиринт на ЕКОПАК в шест български града

Eколабиринт на ЕКОПАК в шест български града

19.05.2016

През м. май Еколабиринт зарадва над 2 000 деца в шест български градаВидин, Хасково, Плевен, Силистра, Шумен и Варна. С огромен ентусиазъм и децата, а и техните родители, отговаряха на въпроси, свързани с опазването на природата и рециклирането. Всички успяха да намерят изхода на лабиринта и получиха награда за знанията и усилията си – плакат със застрашено от изчезване животно, включено в Червената книга на България.

Еколабиринт е новаторска образователна концепция, с която по забавенначини деца и възрастни се информират за ползите от разделното събиранеи се мотивират да участват в него. Разделно събраните в цветните контейнери на ЕКОПАК отпадъци се извозват в сепариращи инсталации и оттам се връщат в производството като суровини. Ползата за икономиката е значителна. Не по-малка е ползата и за околната среда – така се намалява обемът на сметищата и опаковките не попадат в природата, където материалите, от които са направени, могат да се разлагат със стотици години, като тровят почвата, водите и въздуха.
 

Събитието е съпътствано от специална изложба, представяща интересни факти и информация за защитени видове животни и растения в България.Освен преките ползи за природата и обществото от оползотворяване на отпадъците, Еколабиринт подчертава и пряката връзка между отговорното поведение на всеки един от нас и оцеляването на животните и растенията в естествената им среда.

Фотосите и информацията от изложбата могат да се видят на  www.ecolabyrinth.eu

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци