Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Две нови сепариращи инсталации на ЕКОПАК в София и Варна сортират опаковките от цветните контейнери

Две нови сепариращи инсталации на ЕКОПАК в София и Варна сортират опаковките от цветните контейнери

18.09.2008

ЕКОПАК пусна в експлоатация две нови сепариращи инсталации за сортиране на разделно събраните отпадъци от опаковки. Модерните съоръжения са в София и във Варна и са едни от най-големите като капацитет в страната. Инсталацията в София може да преработват 25 - 30 куб. метра отпадъци на час или 12 000 - 18 000 тона разделно събрани отпадъци от опаковки годишно в зависимост от сменното натоварване на инсталацията. Годните за рециклиране суровини се складират в бункери по вид, след което се пресоват и балират. Така подготвените материали се транспортират до Заводите за рециклиране.

Инсталацията в Гара Искър е второто съоръжение на ЕКОПАК в София за сепариране на разделно събрани опаковки, след тази в Божурище. Годишният капацитет на двете инсталации е 22 - 33 хил. тона и надхвърля 3 пъти обема отпадъците, генерирани в цветните контейнери на ЕКОПАК в столичния град.

Инсталацията във Варна е най-голямото съоръжение за сепариране на ЕКОПАК с капацитет 40 - 50 куб. метра отпадъци на час. Тя ще бъде официално открита  през октомври. ЕКОПАК става единствената организация за оползотворяване в България, която разполага с 8 собствени сортиращи инсталации по региони на стойност 2 500 000 лв. Компанията работи на още 14 площадки за ръчно сортиране, които ще бъдат механизирани през следващите 3 години. Това ни позволява да преработваме отпадъците от опаковки в максимална близост до местата на генерирането им и да контролираме целия път на отпадъците - от опаковките до тяхното оползотворяване. Общият капацитет на съоръженията на ЕКОПАК за механизирано сортиране и първична обработка на отпадъците от опаковки възлиза на 100 - 120 хил. тона, като към момента инсталациите са натоварени на 25% от пълния си капацитет.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци