Оползотворяваме с грижа за обществото и природата

Новини

Начало » Новини »Два пъти повече отпадъци от опаковки са предадени за рециклиране от началото на годината

Два пъти повече отпадъци от опаковки са предадени за рециклиране от началото на годината

17.09.2008

За първите 8 месеца на годината ЕКОПАК е събрала 6 000 тона годни за рециклиране опаковки - 3 100 т. хартия, 1 600 т. пластмаса и метал и 1 300 т. стъкло. Това са чисти суровини, незамърсени с битови отпадъци, които са предадени за рециклиране и ще влязат повторно в употреба. Количествата, събрани чрез контейнерите за разделно събиране в общините е със 100% повече от суровините, събрани по този начин през цялата 2007 г. Нарастването им дава основание да се прогнозира, че до края на годината делът на разделно събраните опаковки в сините, жълтите и зелените контейнери от домакинствата ще достигне 10 - 11 хил.тона. Тенденцията потвърждава практиките на повече от 20 държави в Европа, избрали три-контейнерният модел - най-масово прилаганата система за разделно събиране. Основана на максимално разделяне на опаковките от първоизточника (т.е. още в домакинството, офиса, магазина), тя позволява не само да се съберат опаковките и да се отделят от битовата смет, но и да се съберат годни за рециклиране суровини, които могат да се преработят и да се върнат отново в производството. Друго предимство на три-контейнерния модел е ниската себестойност на процеса на сортиране и намаленият разход на енергия за сепариране. Това дава възможност за постигане на високи нива на рециклиране и икономическа ефективност на целия процес.

ЕКОПАК е сключила договори с над 90 общини в страната и е най-големият партньор на местните власти при въвеждането на разделно събиране на опаковки в страната. Компанията е разположила над 16 500 контейнера и обслужва повече от 2.5 млн. души.

 


 
0800 1 5253 Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци